Portret: Ninabel

Marijke heeft zich gespecialiseerd in insectenvriendelijke planten. Op haar kwekerij Ninabel heeft ze een aanbod van 250 soorten planten, zowel inheemse als cultivars, voor in de tuin.

Hoe ben je kweker geworden?

Ik kom uit een kwekersfamilie uit het westen van het land. Van kleins af aan moest ik meehelpen met de makkelijke klussen.

Vanaf mijn twaalfde tot aan het eind van mijn studie werkte ik alle vakanties, zaterdagen, enzovoort bij mijn tien jaar oudere broer die zelf een kleine kwekerij begon.

Van hem heb ik spelenderwijs alles geleerd.

Daarnaast was ik van jongs af aan geïnteresseerd in de natuur.

Ik heb een Hbo-opleiding jeugdwelzijnswerk gedaan en daar ook jaren in gewerkt. Als laatste werkte ik op een zorgkwekerij en ben ik voor mijzelf ook weer planten op gaan kweken.

Nadat ik de natuurgidsenopleiding van het IVN had gedaan, koos ik voor het kweken van planten die van belang zijn voor de biodiversiteit.

Dat zijn dan vanzelf planten die belangrijk zijn voor insecten, omdat die aan de basis staan van het ecosysteem.

Acht jaar geleden zijn we verhuisd naar een plek met veel ruimte in Groningen. Toen ben ik gestart met mijn eigen kwekerij, Ninabel.

Mijn jongste dochter heet Nina. Van Nina Belle (mooie Nina) werd de naam van mijn kwekerij Ninabel.

Wat voor kwekerij is Ninabel?

Ninabel is een ecologische kwekerij die zich richt op het kweken en verspreiden van planten die van belang zijn voor insecten, dus wilde bijen, vlinders, zweefvliegen, enzovoort.

akkerhommel slapend op zonnebloem

Dat betekent dat het planten zijn die veel stuifmeel en nectar leveren, de zogenaamde drachtplanten, maar ook waardplanten, planten die belangrijk zijn voor rupsen en larven.

Veel soorten insecten zijn op de een of andere manier gebonden aan één plant of een familie of geslacht planten.

Dat betekent dat dat insect alleen maar kan voortbestaan als die plant in de omgeving is.

Veel van deze planten komen in de natuur bijna niet meer voor. Daardoor verdwijnen de eraan verbonden bijensoorten ook.

Dat is bijvoorbeeld heel duidelijk bij wilde bijen, die afhankelijk zijn van het stuifmeel van specifieke planten, vlinders die hun eitjes leggen op een speciale plant, of wantsen die eten van één soort plant.

Ik probeer deze planten terug te krijgen in tuinen, zodat deze bijensoorten meer kans hebben om voort te bestaan.

De planten die ik kweek zijn vaak inheems, maar ik kweek ook cultuurvariëteiten en niet-inheemse planten.

Ik zorg dat ik zoveel mogelijk inheemse planten in de kwekerij heb die samenwerken met de inheemse bijen en vlinders van ons land. Maar ik heb ook cultuurvariëteiten van deze planten.

Die hebben vaak dezelfde belangrijke eigenschappen voor insecten als de gewone, maar hebben een andere kleur of zijn soms net wat makkelijker in een tuin toe te passen.

Daarnaast kweek ik ook niet-inheemse planten die niet verbonden zijn met onze insecten, maar wel belangrijke nectarleveranciers kunnen zijn.

Welke werkwijze hanteer je op de kwekerij?

In de kwekerij probeer ik zoveel mogelijk duurzaam te werken.

Ik maak bijna altijd  gebruik  van tweedehands materialen (zelfs de dozen waarin ik planten verstuur zijn tweedehands).

Ik gebruik nooit turf maar kweek alles op in bladcompost. En uiteraard werk ik niet met gif of andere chemische stoffen.

Alle plantmateriaal komt uit eigen tuin, de moederplanten heb ik dus allemaal zelf. Het is hier dan ook een insectenparadijs.

Bij beplantingsplannen of adviezen hou ik rekening met de wilde bijen en vlinders die in de omgeving van de tuin voorkomen en baseer onder andere daar de plantenkeuze op.

Wat betekent natuurlijk tuinieren voor jou? 

rupsen van de dagpauwoog op grote brandnetel

Voor mij betekent dat tuinieren op een manier die ten goede komt aan alle levende wezens en niet alleen aan de mens.

Door het creëren van veel verschillende biotopen geef je veel dieren en organismen een kans om in jouw tuin te leven.

Als je het goed doet en genoeg ruimte hebt, krijg je een biologisch evenwicht in de tuin.

Er zijn bijvoorbeeld geen plagen, maar alles houdt elkaar in stand.

Waarom vind je natuurlijk tuinieren belangrijk?

Ik vind deze manier van tuinieren heel belangrijk omdat het helemaal niet goed gaat met de biodiversiteit. Als voorbeeld: steeds meer insectensoorten verdwijnen of nemen in aantal af.

In je tuin kun je een bijdrage leveren aan het behoud of vergroten van biodiversiteit, door planten te poten die voor insecten nuttig zijn en te zorgen voor plekken waar zij kunnen leven en zich kunnen voortplanten.

Tuinen kunnen zo stapstenen worden tussen natuurgebieden.

Als veel tuinen in je buurt op een natuurvriendelijke manier worden ingericht, creëer je gezamenlijk een biotoop voor veel dieren.

Welke uitdagingen kom je tegen door op deze wijze te tuinieren?

Natuurlijk tuinieren is niet alles zijn/haar gang laten gaan. Ik ben constant bezig om afwegingen te maken, wat mag er wel blijven staan en wat moet wat ingeperkt worden.

Als je dat niet doet, nemen de sterkste en meest woekerende planten het over.

De grote brandnetel is bijvoorbeeld een ontzettend belangrijke plant voor vele insectensoorten, maar die wil ik niet overal.

Alles probeer ik gefaseerd te doen, dus in het onderhoud laat ik altijd stukken van bijvoorbeeld grassen, brandnetels en planten staan.

zwartsprietdikkopje op betonie

Hoe meer ik leer over elk beestje in de tuin, hoe moeilijker ik het vind om iets weg te halen.

Zelfs de lastige haagwinde laat ik hier en daar staan, omdat ik weet dat het een waardplant voor een bepaalde nachtvlinder is.

In de kwekerij gebruik ik bewust bladcompost en geen turf, dat afgegraven wordt van hoogveengebieden in Oost-Europa.

In deze bladcompost zitten wel heel veel onkruidzaden.

Dat geeft veel extra werk op de kwekerij in de vorm van wieden.

Welke voordelen ervaar je ervan?

Het voordeel van natuurlijk tuinieren is dat je van elke tuin, groot en klein, een natuurgebiedje kunt maken, waarin van alles te zien en te leren is.

Als je leert te kijken, heb je je eigen wildernis, waar je nooit op uitgekeken raakt.

Daarnaast heb je geen last van plagen, omdat de natuur alles zelf weer oplost en in evenwicht houdt.

Wat zijn je belangrijkste tips om natuur- en diervriendelijk te tuinieren? 

citroenvlinder op betonie

1. Zorg voor bloeiende planten in de tuin vanaf maart tot november, dan is er altijd nectar en stuifmeel te vinden voor insecten die dan nog, of al weer, vliegen.

Vermijd planten met dubbele bloemen, insecten kunnen dan niet meer bij de nectar.

2. Zorg voor allerlei verschillende biotopen in je tuin, dus plekken waar een aantal bij elkaar horende dieren, planten en organismen kunnen leven, van elkaar eten en zich voortplanten. 

Bijvoorbeeld een vijver, plantenborders, takkenril, composthoop, bladhopen, donkere vochtige hoekjes, enzovoort.

3. Gebruik en hergebruik natuurlijke materialen in de tuin, zoals tegels, dakpannen, boomstronken, takken enz.

Deze materialen hebben voor jezelf een functie, maar zijn ook van belang voor kleine dieren, insecten en vogels. Ze kunnen er voedsel en onderdak vinden en zich voortplanten.

4. Kies de planten die bij je tuin horen (grondsoort, droog of vochtig, zon of schaduw) en pas niet je tuin aan aan de planten die je per se wilt. Dat zorgt alleen maar voor teleurstelling, omdat ze het niet goed zullen doen.

Kijk bij de keuze van planten naar wat er in je omgeving groeit.

5. Als je een gazon hebt, maak dat niet te steriel. Een kortgemaaid, groen gazon heeft geen nut voor de natuur.

Geef ruimte aan kleine gazonplantjes, zoals brunel, madeliefje, klaver of paardebloem. Deze planten zijn heel belangrijk voor insecten en maken het voor jezelf veel vrolijker.

Laat in een klein gazon een stuk gras lekker hoog groeien, bijvoorbeeld in de vorm van een cirkel. Je zult zien dat daar allerlei plantjes in gaan bloeien en er ineens heel veel soorten insecten in zitten.

Bij een groter gazon kun je grote stukken laten staan.

6. Doe alles gefaseerd. Dus niet alles tegelijk maaien, snoeien, wieden, enzovoort.

Zorg dat er altijd 30% blijft staan van iets wat je weg haalt.

Heb je een favoriete bloem of plant?

Er zijn veel planten die ik mooi of bijzonder vind, maar ik word erg blij van beemdkroon en blauwe knoop.

Weelderig groeiende planten met mooie bloemen, die ook nog eens zeer geliefd zijn bij insecten.

groot dikkopje op beemdkroon

En een favoriet insect?

pluimvoetbij op cichorei

Ik ben dol op de pluimvoetbij, een wilde bij die een groot deel van de zomer vliegt.

De vrouwtjes hebben dikke gele pluimen aan hun achterpoten, waarmee ze stuifmeel vervoeren.

Ze maken hun nestjes in zanderige bodems.

Vaak zie je ze druk bezig tussen stoep- of terrastegels, waar ze hun nestjes maken.

Wat vind je het leukst aan je werk?

Ik vind veel kanten leuk aan mijn werk.

Zaaien en dan elke dag kijken of er al zaailingen opgekomen zijn.

Wieden, wat heel rustgevend is en een voldaan gevoel geeft.

Elke dag weer nieuwe insecten of andere beestjes ontdekken en uitzoeken wat het zijn en hoe ze leven in mijn tuin.

Planten in bloei zien komen en de bijbehorende insecten zien.

En daarnaast vind ik het erg leuk om bezoekers aan mijn kwekerij heel veel te mogen vertellen over alles wat er in mijn tuin te zien valt, en om hen enthousiast te maken en te inspireren.

Wil je ook een portret op de Biotuinwijzer? Stuur ons een bericht!

1 gedachte over “Portret: Ninabel”

Plaats een reactie